Kinh doanh

098.737.4567

Hỗ trợ kỹ thuật

0961.074.075

Kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

098.737.4567

Hỗ trợ kỹ thuật

0961.074.075

Kinh doanh

Video

Ổn áp dân dụng

Xem thêm
 • on-ap-coral-60kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp Coral 60KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 60V - 90V - 130V - 240V 50HZ

  Điện áp ra : 110V - 220V ± 2% 

  Giá : Liên hệ
 • on-ap-coral-50kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp Coral 50KVA

   Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 60V - 90V - 130V - 240V 50HZ

  Điện áp ra : 110V – 220V ± 2% 

  Giá : Liên hệ
 • on-ap-coral-40kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp Coral 40KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 60V - 90V – 130V – 240V 50HZ

  Điện áp ra : 110V – 220V ± 2% 

  Giá : Liên hệ
 • on-ap-coral-30kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp Coral 30KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 60V - 90V - 130V - 240V 50HZ

  Điện áp ra : 110V – 220V ± 2% 

  Giá : Liên hệ
 • on-ap-coral-20kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp Coral 20KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 48 tháng

  Điện áp vào : 60V - 90V - 130V - 240V 50HZ

  Điện áp ra : 110V – 220V ± 2% 

  Giá : Liên hệ
 • on-ap-coral-20kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp Coral 20KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 48 tháng

  Điện áp vào : 60V - 90V – 130V – 240V 50HZ

  Điện áp ra : 110V – 220V ± 2% 

  Giá : Liên hệ
 • on-ap-coral-20kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp Coral 20KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 48 tháng

  Điện áp vào : 60V - 90V - 130V - 240V 50HZ

  Điện áp ra : 110V – 220V ± 2% 

  Giá : Liên hệ
 • on-ap-coral-20kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp Coral 20KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 48 tháng

  Điện áp vào : 60V - 90V – 130V – 240V 50HZ

  Điện áp ra : 110V – 220V ± 2% 

  Giá : Liên hệ
Có 24 sản phẩm thuộc Ổn áp dân dụng. Bấm vào đây để xem thêm sản phẩm của Ổn áp dân dụng.

Ổn áp công nghiệp

Xem thêm
 • on-ap-25kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 25KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 320V - 420V

  Điện áp ra : 220V -  220V  - 380V ± 2% 

  Giá : Liên hệ
 • on-ap-15kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 15KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 48 tháng

  Điện áp vào : 320V - 420V

  Điện áp ra : 220V -  220V  - 380V ± 2% 

  Giá : Liên hệ
 • on-ap-10kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 10KVA

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 48 tháng

  Điện áp vào : 320V - 420V

  Điện áp ra : 220V -  220V  - 380V ± 2% 

  Giá : Liên hệ

Biến thế 3 pha

Xem thêm
Có 13 sản phẩm thuộc Biến thế 3 pha. Bấm vào đây để xem thêm sản phẩm của Biến thế 3 pha.

Bảo vệ tủ lạnh

Xem thêm
 • replay-bao-ve-thiet-bi-lanh
  Tên sản phẩm : Replay bảo vệ thiết bị lạnh

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Bảo vệ tủ lạnh

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp hoạt động từ : 185V - 230V

  Giá : Liên hệ
 • relay-bao-ve-thiet-bi-lanh
  Tên sản phẩm : Relay bảo vệ thiết bị lạnh

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Bảo vệ tủ lạnh

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp hoạt động từ : 185V - 230V

  Giá : Liên hệ
 • replay-bao-ve-tu-lanh
  Tên sản phẩm : Replay bảo vệ tủ lạnh

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Bảo vệ tủ lạnh

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp hoạt động từ : 185V - 230V

  Giá : Liên hệ
 • relay-bao-ve-thiet-bi-lanh
  Tên sản phẩm : Relay bảo vệ thiết bị lạnh

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 

  Điện áp ra : 

  Giá : Liên hệ
 • relay-bao-ve-thiet-bi-lanh
  Tên sản phẩm : Relay bảo vệ thiết bị lạnh

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Ổn áp

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Điện áp vào : 

  Điện áp ra : 

  Giá : Liên hệ

Thiết bị đổi điện

Xem thêm
 • bo-doi-dien-coral-1000w
  Tên sản phẩm : Bộ đổi điện Coral 1000W

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Bộ đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Biến đổi điện từ Bình Ắc Quy: 12V hoặc 24V sang điện áp 220V - 110V AC

  Giá : Liên hệ
 • bo-doi-dien-coral-500w
  Tên sản phẩm : Bộ đổi điện Coral 500W

  Tên thương hiệu : Coral®

  Loại thiết bị : Bộ đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 36 tháng

  Biến đổi điện tử Bình Ắc Quy: 12V hoặc 24V sang điện áp 220V – 110V AC

  Giá : Liên hệ